Laatste nieuws 

 

 

Overzicht komende activiteiten

lees meer

 

De DILLAARTWIJKVERENIGING is een wijkvereniging die ontstaan is uit een groep enthousiaste mensen die vooral het sociale aspect binnen de wijk wilden bewerkstelligen. Dit proberen we door het organiseren van een vijftal activiteiten per jaar, waaronder een paas- en sintgebeuren en een grootse wijkbarbecue.

Hieronder kan u een uittreksel lezen uit de Statuten van de wijkvereniging.

 

Doel van de vereniging :

 

De vereniging heeft ten doel de leefbaarheid in de Dillaartwijk te bevorderen door een bijdrage te leverenin de gemeenschapsbelangen van haar leden en de bewoners van de Dillaartwijk in de stad Sint-Niklaas.

 

Middelen :

 

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door langs wettige wegen en wel door:

a.   het instellen en in stand houden van werkgroepen;

b.   het houden van vergaderingen om de belangen van de bewoners te bespreken;

c.   overleg met de betrokken instanties;

d.   het organiseren van diverse aangelegenheden op sport-, ontspannings- en cultureel gebied;

e.   het stimuleren van de activiteiten die gericht zijn op het bereiken van het doel van de vereniging;

f.   deelname aan wat bijdraagt op het gebied van de leefbaarheid in de Dillaartwijk;

h.   alle andere middelen die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YourCompany.Com 2003 Privacy Policy Terms Of Use